Koor |  Dirigent | Organiste | Pianiste | Bestuur & Commissies

halleluja

Halleluja is een christelijk gemengde zangvereniging te Doetinchem en is opgericht in 1934. Het is een koor voor jong en oud en kent zo’n 60 enthousiaste leden. Het repertoire kenmerkt zich door psalmen en geestelijke liederen. We zingen oude klassieke werken maar ook eigentijdse stukken. We zingen zowel a capella, als met orgel en/of pianobegeleiding. Daarnaast werken we ook vaak samen met het orkest Sjamacha. Iedere donderdagavond wordt er tussen 20.00 en 22.00 uur gerepeteerd in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, Bezelhorstweg 54 te Doetinchem. Zo’n 3 tot 4 keer per jaar wordt er publiekelijk opgetreden. Sinds 2005 wordt ons koor gedirigeerd door Wilbert Berendsen. Juni 2023 heeft hij afscheid genomen. Vanaf september 2023 staat Jorrit Woudt voor ons koor.

donderdagavond - repetitieavond
donderdagavond - repetitieavond


Dirigent Jorrit Woudt

Jorrit Woudt (1980) kreeg op negenjarige leeftijd orgelles aan de muziekschool in Ermelo. In 1993 zette hij zijn orgelopleiding voort in Heemse (Hardenberg)

onder leiding van Freddy Veldkamp. Hij studeerde schoolmuziek, orgel, piano en kerkmuziek aan het conservatorium in Zwolle en behaalde in juni 2004 zijn hoofdvakdiploma orgel als leerling van Harm Jansen. Daarnaast volgde hij improvisatielessen bij de bekende Groningse organist Sietze de Vries, pianolessen bij Herman Riphagen uit Heerde en studeerde hij een aantal jaren theologie aan de Theologische Universiteit in Kampen (Broederweg).

 

Jorrit is een veelgevraagd koorbegeleider op zowel orgel als piano bij concerten en cd-opnamen. Koorreizen brachten hem in diverse Europese landen, maar ook in Canada en de Verenigde Staten van Amerika. Als organist en pianist was hij dikwijls te zien bij het bekende EO-tv-programma 'Nederland Zingt".
Jorrit is naast kerkorganist ook actief als pastoraal werker van de Immanuëlkerk in zijn woonplaats Enschede. Tevens is hij scribent voor een landelijk kerkblad en componeert en arrangeert hij (koor-)muziek.

Als dirigent is Jorrit verbonden aan Chr. Mannenkoor 'Asaf'' in Dedemvaart.

Sinds september 2023 staat Jorrit Woudt voor ons koor.

 Meer informatie over Jorrit Woudt vind je op zijn eigen website


Organiste Joline Stockhorst

Joline levert met haar sopraanstem een mooie bijdrage aan ons koor. Maar tijdens de repetities en concerten is ze veelvuldig op de orgelbank te vinden. Als onze vaste begeleidster draagt ze ook op deze manier bij aan de goede kwaliteit van Halleluja.


Pianiste Magdaleen Ebbers

Magdaleen zit al vanaf haar 10e levensjaar op de pianokruk en volgde pianoles op de muziekschool in Doetinchem. Na een eerste oriëntatie in de verschillende muziekstijlen koos Magdaleen voor klassieke muziek en daar is ze nog steeds behoorlijk enthousiast over. Ze is zanglid van ons koor, houdt erg van zingen, maar vindt het een leuke uitdaging om het koor te begeleiden op de piano. 


Bestuur & Commissies

Halleluja is een vereniging met een door de koorleden gekozen bestuur. De bestuurders zijn belast met het besturen van al de activiteiten voor en door het koor.

  •  Voorzitter: Wessel Wassink
  • Vicevoorzitter: Gerrit Ordelman
  • Penningmeester: Marleen Massink
  • Secretaresse: Marieke Wiltink
  • Algemeen adjunct: Bettina Wiltink

 

Daarnaast hebben we nog een nog een aantal leden die een extra functie hebben. Zij zijn koormeester, of zitten in kleding-  of muziekcommissie. Dit doen ze op vrijwillige basis en het koor is content met deze mannen en vrouwen.