Koor |  Dirigent | Organiste | Pianiste | Bestuur & Commissies

halleluja

Halleluja is een christelijk gemengde zangvereniging te Doetinchem en is opgericht in 1934. Het is een koor voor jong en oud en kent zo’n 60 enthousiaste leden. Het repertoire kenmerkt zich door psalmen en geestelijke liederen. We zingen oude klassieke werken maar ook eigentijdse stukken. We zingen zowel a capella, als met orgel en/of pianobegeleiding. Daarnaast werken we ook vaak samen met het orkest Sjamacha. Iedere donderdagavond wordt er tussen 20.00 en 22.00 uur gerepeteerd in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, Bezelhorstweg 54 te Doetinchem. Zo’n 3 tot 4 keer per jaar wordt er publiekelijk opgetreden. Sinds 2005 wordt ons koor gedirigeerd door Wilbert Berendsen. 

donderdagavond - repetitieavond
donderdagavond - repetitieavond

Projectkoor ''Een nieuw Begin''


Dirigent Wilbert Berendsen

Wilbert Berendsen is sinds 2005 onze vaste koordirigent. Wilbert is beroepsmusicus en cantor-organist van de Martinikerk te Doesburg, waar hij de vaste bespeler is van het monumentale Walcker-orgel. In 2015 werd hij benoemd tot Stadsorganist van de gemeente Doesburg.

Hij studeerde orgel bij Hans van Nieuwkoop en behaalde in 1997 zijn diploma Uitvoerend Musicus. Daarnaast studeerde hij kerkmuziek en volgde hij een applicatieopleiding koordirectie voor vakmusici. Hij heeft een bloeiende lespraktijk voor organisten in de hele Achterhoek. Verder is hij dirigent van onder meer de Doetinchemse Bachvereniging. Hij geeft orgelconcerten in binnen- en buitenland. Thans studeert hij beiaard bij Frans Haagen aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Hij hoopt dit jaar als Master af te studeren. Meer informatie over Wilbert Berendsen vind je op zijn eigen website


Organiste Joline Stockhorst

Joline levert met haar sopraanstem een mooie bijdrage aan ons koor. Maar tijdens de repetities en concerten is ze veelvuldig op de orgelbank te vinden. Als onze vaste begeleidster draagt ze ook op deze manier bij aan de goede kwaliteit van Halleluja.


Pianiste Magdaleen Ebbers

Magdaleen zit al vanaf haar 10e levensjaar op de pianokruk en volgde pianoles op de muziekschool in Doetinchem. Na een eerste oriëntatie in de verschillende muziekstijlen koos Magdaleen voor klassieke muziek en daar is ze nog steeds behoorlijk enthousiast over. Ze is zanglid van ons koor, houdt erg van zingen, maar vindt het een leuke uitdaging om het koor te begeleiden op de piano. 


Bestuur & Commissies

Halleluja is een vereniging met een door de koorleden gekozen bestuur. De bestuurders zijn belast met het besturen van al de activiteiten voor en door het koor.

  •  Voorzitter: Wessel Wassink
  • Vicevoorzitter: Gerrit Ordelman
  • Penningmeester: Marleen Massink
  • Secretaresse: Marieke Wiltink
  • Algemeen adjunct: Bettina Wiltink

 

Daarnaast hebben we nog een nog een aantal leden die een extra functie hebben. Zij zijn koormeester, of zitten in kleding-  of muziekcommissie. Dit doen ze op vrijwillige basis en het koor is content met deze mannen en vrouwen.